Na zaproszenie Pani Marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej spotkaliśmy się w Sejmie, aby przedstawić swoje postulaty w związku z wprowadzeniem nowej ustawy podatkowej „Polski Ład”. W spotkaniu uczestniczyła Pani Poseł Marzena Okła-Drewnowicz, która po wysłuchaniu opinii Samotnych Rodziców obiecała podjąć pracę w celu przywrócenia możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciele Samotnych Rodziców odczytali list otwarty do Premiera , w którym zaapelowali o przywrócenie preferencji podatkowej niepełnym rodzinom na równi z pełnymi rodzinami.