Poznaj stowarzyszenie “Samotni rodzice”

Jesteśmy wdowami, wdowcami, osobami rozwiedzionymi, które samotnie sprawują opiekę nad dziećmi. Tworzymy miejsce do współpracy dla rodziców, polityków, instytucji i organizacji pozarządowych.

Poznaj naszą misję
Dołącz do nas

Nasze cele

Cele zawarte w statucie naszego stowarzyszenia “Samotni rodzice”

 • Zmiany legislacyjne mające na celu przywrócenie samotnym rodzicom możliwości rozliczania podatku dochodowego z dzieckiem

 • Zmiany legislacyjne w innych przepisach prawa, które nie uwzględniają rodzin niepełnych

 • Poszerzanie świadomości na temat z nierównego traktowania samotnych rodziców

 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na stan cywilny

 • Wspieranie i upowszechnianie problematyki dyskryminacji kobiet w życiu społecznym

 • Promocja równouprawnienia rodzin niepełnych

 • Wspieranie dzieci z rodzin niepełnych

 • Działaność dobroczynna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

 • Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji samorządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami, mając na uwadze dobro i szczęście dzieci i młodzieży z rodzin niepełnych

 • Pomoc rodzicom i dzieciom, organizowanie szkoleń, zdobywanie funduszy od sponsorów, pozyskiwanie dotacji

 • Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • Działania integrujące dzieci, młodzież oraz rodziny oraz lokalną społeczność

 • Zakup pomocy naukowych oraz innych środków i produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia

 • Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin

 • Uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez UE i z innych źródeł zewnętrznych

O stowarzyszeniu

Działania stowarzyszenia

Stowarzyszenie Samotni Rodzice z siedzibą w Górkach k. Warszawy zostało powołane dnia 16 marca 2022 roku w wyniku działania zaangażowanych osób w działalność społeczną związaną z przywróceniem prawa preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem osób samotnie wychowujących dzieci.

Stowarzyszenie brało udział w konsultacjach zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów na okoliczność przywrócenia zmian w prawie podatkowym, które zostały utracone przez samotnych rodziców w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Aktywnie wzbudzało zainteresowanie tematem w kręgach polityków opozycji. W rezultacie biorąc udział w konferencjach prasowych w Sejmie oraz w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Senat. Na skutek tych działań udało się doprowadzić do politycznego kompromisu pomiędzy Ministerstwem Finansów, popierającą go stroną rządzącą oraz partiami opozycyjnymi i przywrócić pełne wspólne rozliczanie samotnych rodziców z dzieckiem.

Obecnie Stowarzyszenie koncentruje się na analizie problemów oraz niesprawiedliwości dotykających samotnych rodziców, aby rozpocząć kolejne związane z tymi problemami inicjatywy legislacyjne oraz medialne.

Członkinie stowarzyszenia razem z Małgorztą Kidawą-Błońską.

Dołącz do stowarzyszenia

Jeśli chcesz zostać członkiem stowarzyszenia, działać wspólnie, wspierać nas w działaniach wypełnij deklarację członkostwa.

Pobierz deklarację, wydrukuj , wypełnij i podpisz, odeślij pocztą na adres Stowarzyszenia: kontakt@samotni-rodzice.pl

Pobierz deklaracje

o stowarzyszeniu

Dokumenty stowarzyszenia

opinie polityków

Wypowiedzi polityków na temat samotnego rodzicielstwa

Nasz sprzeciw wobec niekorzystnych zmian dotykających samotnych rodziców, które zamieszczono w Polskim Ładzie wywołał żywe reakcje ze strony różnych polityków. Niektórzy oprócz słów poparcia od razu zaangażowali się czynnie po naszej stronie, inni ograniczyli się do zapewnienia o swoim poparciu, a pewna grupa ewidentnie zaczęła nas atakować i krytykować.

Zrozumieliśmy, że część społeczeństwa postrzega samotne rodzicielstwo przez pryzmat bardzo krzywdzących stereotypów. Zdaliśmy sobie sprawę, że celem głównym Stowarzyszenia Samotnych Rodziców musi być dementowanie tych poglądów i zmiana wizerunku Samotnego Rodzica na zgodny z rzeczywistością. Poniżej zebraliśmy wypowiedzi niektórych polityków, które pozwolą Wam zorientować się, kto nam sprzyja, a kogo należy przekonywać i uświadamiać.

 • "Zmiana systemu podatkowego dotyczy wszystkich i generalnie sens zmiany, którą wprowadzamy w ramach Polskiego Ładu jest to, żeby zlikwidować czy ograniczyć w Polsce klin podatkowy i fakt, że do tej pory mamy sytuację, że im kto ma większe dochody, tym relatywnie płaci niższe podatki"

  Socha Barbara

 • "Rodziny pełne nigdy nie mogły się rozliczać z dziećmi. Samotni rodzice uzyskali ulgę dla samotnych, której nie było. Dodatkowa ulga dla mniej zarabiających- którzy zarabiali tak mało , że nie mieli z czego odliczyć. Każdy samotny rodzic mało zarabiający skorzysta na rozwiązaniach Polskiego Ładu. Jest to krzyk świetnie zarabiających, którzy chcieliby się bardziej wzbogacić."

  Chorosińska Dominika

  Poseł Podkomisji do spraw Rodziny

 • „W ogóle uważam, że mamy , które samotnie wychowują dzieci to nasze ciche bohaterki. Dziś niestety to zjawisko nierzadkie i bardzo ciężko jest takim mamom wiązać koniec z końcem. Dlatego uważam je za wielki osoby”

  Mateusz Morawiecki

  Minister Finansów

Jeżeli tak jak my sądzisz, że żyjemy w świecie absurdu, dołącz do nas, a wspólnie to zmienimy.

Dołącz do nas