Pani Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Pani Posłanki Marzena Okła- Drewnowicz oraz przedstawicieli Stowarzyszenie Samotni Rodzice.

Premier oszukał samotnych rodziców, obiecał na konferencji dn. 24.03.2022 przywrócenie wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Projekt, który przesłano do organizacji pozarządowych zawierał wprowadzenie 2-krotności kwoty wolnej od podatku, a projekt, który wpłynął do Sejmu – 1,5-krotność.